Hamburg November 2000
Hamburg November 2000 (Bilder von Alpine)
Hamburg November 2000 (Bilder v Supermario)